Libraria Okian

Str. Muresenilor, nr.1
Brasov
Tel : 0268/477131

joi

EXPOZITIE DE PICTURA

Titlul expozitiei: Exposures from darkness
Perioada : 01 – 31 august 2015
Expune : Maxim Ivanescu

Lumea sa, plină de ciudăţenii, stranie, îşi găseşte rezonanţe într-un perimetru spiritual dramatic, formula sa artistică fiind tulburătoare prin conţinutul enigmatic cu care este încărcată. Bazată pe intenţia de fabulaţie, dar şi pe impulsurile necontrolate ale inspiraţiei, creaţia lui Maxim Ivanescu nu ţine seama de convenţii şi canoane, ignoră criteriile frumoasei compuneri sintetice, pentru a se lăsa în voia unei frenezii a plăsmuirilor. Expoziţiile lui Maxim Ivanescu sunt secvenţe ale unui demers coerent şi continuu care demonstrează autenticitatea şi bogăţia unei viziuni grefate pe o sensibilitate fină şi misterioasă, străbătută de fiorul invizibilului şi de incantaţiile magice ale liniei şi ale culorii. Aceste lucrări angoasate ne apar ca dramatice interogaţii existenţiale. Camuflarea, masca, insinuarea unor relaţii insidioase între personaje sunt procedee care-l caracterizează în edificarea universului său, un univers de mister şi de stări contradictorii, un spaţiu nonfinit, într-o perpetuă devenire. În profunzimea lor, aceste imagini concepute de M.I. sunt regăsiri ale unui spirit pătimaş până la cruzime, ce vorbeşte limba arzătoare a senzualităţii pământeşti şi care emană un erotism fără echivoc.


Veronica Bodea Tatulea 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu